An ex-post assessment of Norwegian merger policy

Prosjektet evaluerer effekter av foretakssammenslutningen mellom TeliaSonera AB og Vollvik Gruppen AS høsten 2005.

Var dette nyttig?