Årlig nordisk konferanse “Formal and informal enforcement of competition law” 

Seminar/konferanse i nordisk nettverk for konkurranserett i Oslo, 2017. Under den aktuelle konferansen vil det settes et særlig fokus på samspillet mellom juss og økonomi i konkurranseretten. Blant tema er økonomisk analyse i utformingen av avhjelpende tiltak i fusjonssaker.