Banking markets: Local competition and risk taking

Prosjektet analyserer effekten av konkurranse på risikotaking i banksektoren, herunder om konkurranse forårsaker at banker tar mer risiko. Videre vurderes det om konkurranse truer stabiliteten i finansmarkedet