Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer

Prosjektet har utredet hvordan en i praktisk politikk kan legge til rette for en mest mulig effektiv omsetning av matvarer samtidig som sentrale politiske målsettinger for jordbrukspolitikken blir ivaretatt.