Competition and co-operation in mobile telecom markets

Prosjektet omhandler samarbeidsavtaler for deling av infrastrukturressurser i telekom markedet. I prosjektet analyseres det hvordan infrastruktur som en delt ressurs påvirker konkurranse, investeringer og incentiver for nettverkstilbydere til å fusjonere eller inngå samarbeidsavtaler.