Competition and development of productivity in the retail sector

Prosjektet har som formål å studere hvordan konkurranse og produktivitet påvirker hverandre i et dynamisk perspektiv. Prosjektet tar utgangspunkt i detaljerte data fra apotekmarkedet