Competition in hospital markets

Prosjektet har analysert ulike problemstillinger knyttet til konkurranse mellom tilbydere av helsetjenester.

Var dette nyttig?