En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer

Prosjektet utvikler en generell modell for måling av priseffekter ved foretakssammenslutninger som også tar hensyn til insentivendringer på ikke-fusjonerende parter.