20232022 I 2020  I 2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

BECCLE

Vedtak: V2015-3

Status: Avsluttet

Gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt gjennomføring av BECCLE konferansen 2015 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.


 

Issues in competition policy – vertical relations, merger remedies and pricing strategy – cartels

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Vedtak: V2015-4

Status: Avsluttet

Rapporter:

When Should Retailers Use a Category Captain (pdf)
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

When should Retailers Accept Slotting Allowances >>
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Live Cartels >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Frode Steen

Double Marginalization and the Cost of Shelf Space >>
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Fusjonskontrollen og avhjelpende tiltak under nasjonal og lokal prising >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen

Prosjektet omfatter delprosjekt om vertikale relasjoner, avhjelpende tiltak i fusjoner og prisingsstrategier samt analyse av kartellatferd.


 

UPP rammeverk med vertikale elementer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Vedtak: V2015-10

Status: Avsluttet

Rapport:

Upward Pricing Pressure and structural market changes >>
– Magne K. Asphjell, Harald N. Bergh, Tyra Merker og Jostein Skaar

Prosjektet har videreutviklet prispress-test -rammeverket til Hausman m.fl. (2011).


 

Competition in hospital markets

Prosjektleder: Kurt Brekke, NHH

Vedtak: V2015-13

Status: Avsluttet

Rapporter:

Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates >>
– Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad, Odd Rune Straume

How does the type of remunderation affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-forservice >>
– Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume

Hospital Competition in the National Health Service: Evidence from a Patient Choice Reform >>
– Kurt. R. Brekke, Chiara Canta, Tor Helge Holmås, Luigi Siciliani og Odd Rune Straume

Hospital Mergers with Regulated Prices >>
– Kurt R. Brekke, Luigi Siciliani og Odd Rune Straume

Prosjektet har analysert ulike problemstillinger knyttet til konkurranse mellom tilbydere av helsetjenester.


 

Prissignalisering

Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

Vedtak: V2015-14

Status: Avsluttet

Rapport:

Prissignalisering >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Ronny Gjendemsjø

Prosjektet har analysert offentlig kommunikasjon mellom bedrifter som skjer før bedriftene bestemmer sin faktiske markedsatferd.


 

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer

Prosjektleder: Ivar Gaasland, SNF

Vedtak: V2015-15

Status: Avsluttet

Rapport:

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer utfordringer og muligheter
– Ivar Gaasland og Tommy Staahl Gabrielsen

Prosjektet har utredet hvordan en i praktisk politikk kan legge til rette for en mest mulig effektiv omsetning av matvarer samtidig som sentrale politiske målsettinger for jordbrukspolitikken blir ivaretatt.


 

Web portals

Prosjektleder: Bjørn Olav Johansen, UiB

Vedtak: V2015-16

Status: Avsluttet

Rapporter:

Platform Price Parity Clauses with Direct Sales >>
– Bjørn Olav Johansen og Thibaud Vergé

Substitution Between Online Distribution Channels: Evidence from the Oslo Hotel Market >>
– Arthur Cazaubiel, Morgane Cure, Bjørn Olav Johansen, og Thibaud Vergé

Prosjektet har analysert web-portaler, MFN klausuler, trussel om «single homing» og  mulige effektivitetsgevinster.


 

Competition and development of productivity in the retail sector

Prosjektleder: Morten Sæthre

Vedtak: V2015-20

Status: Avsluttet

Rapporter:

On the Effect of Parallel Trade on Manufacturers’ and Retailers’ Profits in the Pharmaceutical Sector
– Pierre Dubois og Morten Sæthre

Quality Regulation and Competition: Evidence from Pharmaceutical Market
– Juan Pablo Atal, Jos´e Ignacio Cuesta og Morten Sæthre

Prosjektet har som formål å studere hvordan konkurranse og produktivitet påvirker hverandre i et dynamisk perspektiv. Prosjektet tar utgangspunkt i detaljerte data fra apotekmarkedet.


 

Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseffekter

Prosjektleder: Christian Riis, BI

Vedtak: V2015-21

Status: Avsluttet

Rapporter:

Stepwise Innovation by an oligopoly >>
– Richard Gilbert, Christian Riis og Erlend S. Riis

Competition with local network externalities >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Exclusive dealing in decentralized markets >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Incentiver til utestengelse >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Patent design

-Christian Riis

Prosjektet består av to delprosjekt: i) Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og ii) Prising og konkurransepolitikk i markeder med strukturelle nettverkseffekter

Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide