2020 l  2019  l  2018 I  2017  I  2016  I 2015  I


Issues in competition policy – vertical relations, merger remedies and pricing strategy – cartels

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Status: Avsluttet

When Should Retailers Use a Category Captain (pdf)
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

When should Retailers Accept Slotting Allowances >>
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Live Cartels >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Frode Steen

Double Marginalization and the Cost of Shelf Space >>
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Fusjonskontrollen og avhjelpende tiltak under nasjonal og lokal prising >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition and development of productivity in the retail sector

Prosjektleder: Morten Sæthre

Status: Avsluttet

On the Effect of Parallel Trade on Manufacturers’ and Retailers’ Profits in the Pharmaceutical Sector
– Pierre Dubois og Morten Sæthre

Quality Regulation and Competition: Evidence from Pharmaceutical Market
– Juan Pablo Atal, Jos´e Ignacio Cuesta og Morten Sæthre

Kort omtale av prosjektet >>


 

Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseffekter

Prosjektleder: Christian Riis, BI

Status: Avsluttet

Stepwise Innovation by an oligopoly >>
– Richard Gilbert, Christian Riis og Erlend S. Riis

Competition with local network externalities >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Exclusive dealing in decentralized markets >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Incentiver til utestengelse >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Kort omtale av prosjektet >>


 

Web portals

Prosjektleder: Bjørn Olav Johansen, UiB

Status: Avsluttet

Platform Price Parity Clauses with Direct Sales >>
– Bjørn Olav Johansen og Thibaud Vergé

Substitution Between Online Distribution Channels: Evidence from the Oslo Hotel Market >>
– Arthur Cazaubiel, Morgane Cure, Bjørn Olav Johansen, og Thibaud Vergé

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition in hospital markets

Prosjektleder: Kurt Brekke, NHH

Status: Avsluttet

Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates >>
– Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad, Odd Rune Straume

How does the type of remunderation affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-forservice >>
– Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume

Hospital Competition in the National Health Service: Evidence from a Patient Choice Reform >>
– Kurt. R. Brekke, Chiara Canta, Tor Helge Holmås, Luigi Siciliani og Odd Rune Straume

Hospital Mergers with Regulated Prices >>
– Kurt R. Brekke, Luigi Siciliani og Odd Rune Straume

Kort omtale av prosjektet >>


 

Prissignalisering

Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

Status: Avsluttet

Prissignalisering >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Ronny Gjendemsjø

Kort omtale av prosjektet >> 

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer

Prosjektleder: Ivar Gaasland, SNF

Status: Avsluttet

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter >>
– Ivar Gaasland og Tommy Staahl Gabrielsen

Kort omtale av prosjektet >>


 

UPP rammeverk med vertikale elementer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Status: Avsluttet

Upward Pricing Pressure and structural market changes >>
– Magne K. Asphjell, Harald N. Bergh, Tyra Merker og Jostein Skaar

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver,

BECCLE

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>

Ikon for Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Var dette nyttig?