20232022 I 2020  I 2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Prosjekt om konkurranseloven § 10

Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

Vedtak: V2015-15

Status: Avsluttet

Prosjektet skal resultere i en norskspråklig bok som inneholder en grundig analyse av vilkårene konkurranseloven § 10.


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Arrangør: BECCLE

Vedtak: V2015-33

Status: Avsluttet

Gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt gjennomføring av BECCLE konferansen 2016 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.


 

Årlig nordisk konferanse «Formal and informal enforcement of competition law»

Arrangør: Universitetet i Oslo

Vedtak: V2015-34

Status: Avsluttet

Seminar/konferanse i nordisk nettverk for konkurranserett i Oslo, 2017. Under den aktuelle konferansen vil det settes et særlig fokus på samspillet mellom juss og økonomi i konkurranseretten. Blant tema er økonomisk analyse i utformingen av avhjelpende tiltak i fusjonssaker.


 

The law and economics of exclusion

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Vedtak: V2015-35

Status: Avsluttet

Rapporter:

Exclusionary contracts and investment (pdf)

– Grag Shaffer og Simen Ulsaker

Exclusive Contracts and post-entry Competition (pdf)

– Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Prosjektet omfatter fire tema/delprosjekt:
«Exclusivity and investment», «naked exclusion», «category managment and exclusion» og «case law and exclusion.


 

Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Vedtak: V2015-36

Status: Avsluttet

Rapporter:

Raising rivals’ costs or improving efficiency? An exploratory study of managers’ views on backward integration in the grocery market >>
– Hanna Skjervheim Bernes, Isabel Marie Flo, Øystein Foros og Hans Jarle Kind

Upstream partnerships among competitors when size matters >>
– Øystein Foros og Hans Jarle Kind

Individuelle priser – et fangens dilemma for dagligkjedene? >>
– Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen

Prosjektet skal resultere i en norskspråklig bok som inneholder en grundig analyse av vilkårene konkurranseloven § 10.


Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide