2022  |  2020  |  2019  l  2018  I  2017  I  2016  2015  I


 

Prosjekt om konkurranseloven § 10

Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

Vedtak: V2015-15

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Arrangør: BECCLE

Vedtak: V2015-33

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

Årlig nordisk konferanse “Formal and informal enforcement of competition law”

Arrangør: Universitetet i Oslo

Vedtak: V2015-34

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

The law and economics of exclusion

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Vedtak: V2015-35

Status: Avsluttet

Rapporter:

Exclusionary contracts and investment (pdf)

– Grag Shaffer og Simen Ulsaker

Exclusive Contracts and post-entry Competition (pdf)

– Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Vedtak: V2015-36

Status: Avsluttet

Rapporter:

Raising rivals’ costs or improving efficiency? An exploratory study of managers’ views on backward integration in the grocery market >>
– Hanna Skjervheim Bernes, Isabel Marie Flo, Øystein Foros og Hans Jarle Kind

Upstream partnerships among competitors when size matters >>
– Øystein Foros og Hans Jarle Kind

Individuelle priser – et fangens dilemma for dagligkjedene? >>
– Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen

Kort omtale av prosjektet >>


Ikon for Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide