20232022 I 2020  I 2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Arrangør: BECCLE

Vedtak: V2017-1

Status: Avsluttet

Gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt gjennomføring av BECCLE konferansen 2017 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.


 

En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Vedtak: V2017-2

Status: Avsluttet

Rapport:

Unilateral price effects and vertical relations between merging and non-merging firms 

Harald Bergh, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar

Prosjektet utvikler en generell modell for måling av priseffekter ved foretakssammenslåinger som også tar hensyn til endringer i vertikale relasjoner, både mellom fusjonerende parter og eventuelle insentivendringer på ikke-fusjonerende parter.


 

New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Vedtak: V2017-3

Status: Avsluttet

Rapporter:

– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

The media market and the battle for increasingly rare exclusive eyeballs (pdf)

– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

I prosjektet søkes det å utvide eksisterende modeller for å tillate konkurranse både om konsumenter og annonsører, og analysere implikasjoner for konkurranse- og fusjonspolitikk.


 

Banking markets: Local competition and risk taking

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Vedtak: V2017-4

Status: Avsluttet

Rapporter:

Competition in local bank markets: risk taking and loan supply 

– Chiara Canta, Øyvind A. Nilsen og Simen Ulsaker

Prosjektet analyserer effekten av konkurranse på risikotaking i banksektoren, herunder om konkurranse forårsaker at banker tar mer risiko. Videre vurderes det om konkurranse truer stabiliteten i finansmarkedet


 

Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collusion over time and jurisdiction

Prosjektleder: Frode Steen, SNF

Vedtak: V2017-5

Status: Avsluttet

Rapporter:

Norwegian Cartels (pdf) – 4/2020

– Frode Steen og Eirik Østerud

Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction (pdf) – 3/2020

– Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen

 

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om dynamikk i ulovlige karteller gjennom å studere lovlige karteller og kartellkontrakter over tid.

Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide