2020 l  2019  l  2018 I  2017  I  2016  I  2015  I


Banking markets: Local competition and risk taking

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Status: Avsluttet

Competition in local bank markets: risk taking and loan supply 

– Chiara Canta, Øyvind A. Nilsen og Simen Ulsaker

Kort omtale av prosjektet >>


 

Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collusion over time and jurisdiction

Prosjektleder: Frode Steen, SNF

Status: Pågående

Norwegian Cartels (pdf) – 4/2020

– Frode Steen og Eirik Østerud

Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction (pdf) – 3/2020

– Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

BECCLE

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>

Ikon for Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Var dette nyttig?