2022  |  2020  |  2019  |  2018 |  2017  |  2016  |  2015  |


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Arrangør: BECCLE

Vedtak: V2017-1

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Vedtak: V2017-2

Status: Avsluttet

Rapport:

Unilateral price effects and vertical relations between merging and non-merging firms 

Harald Bergh, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar

Kort omtale av prosjektet >>


 

New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Vedtak: V2017-3

Status: Avsluttet

Rapporter:

– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

The media market and the battle for increasingly rare exclusive eyeballs (pdf)

– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

Kort omtale av prosjektet >>


 

Banking markets: Local competition and risk taking

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Vedtak: V2017-4

Status: Avsluttet

Rapporter:

Competition in local bank markets: risk taking and loan supply 

– Chiara Canta, Øyvind A. Nilsen og Simen Ulsaker

Kort omtale av prosjektet >>


 

Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collusion over time and jurisdiction

Prosjektleder: Frode Steen, SNF

Vedtak: V2017-5

Status: Avsluttet

Rapporter:

Norwegian Cartels (pdf) – 4/2020

– Frode Steen og Eirik Østerud

Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction (pdf) – 3/2020

– Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen

Kort omtale av prosjektet >>

Ikon for Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide