20232022 I 2020  I 2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Vedtak: V2018-1

Status: Avsluttet

Rapporter:

Merger Control in Retail Markets with National Pricing

– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen, Odd Rune Straume

National Pricing with Local Quality Competition

– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen, Odd Rune Straume


 

Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behavior

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Vedtak: V2018-2

Status: Avsluttet

Rapport:

Bank consolidation, interest rates, and risk: A post-merger analysis based on loan-level data from the corporate sector 

– Steffen Juranek, Øivind A. Nilsen, Simen A. Ulsaker

Prosjektets mål er å estimere hvordan grad av intensitet i konkurransen påvirker banker og låntakeres risikotaking,
og dermed den overordnede risiko for bankene. Prosjektet benytter et datasett for norske bedrifters lån fra 1997 til 2017.


 

Competition and co-operation in mobile telecom markets

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Vedtak: V2018-3

Status: Avsluttet

Rapporter:

Product quality investment co-operation and sharing among downstreams rivals: An application to mobile telecommunications

– Øystein Foros, Bjørn Hansen og Thibaud Vergé.

Access-price structure and entrants’ build-or-buy incentives in mobile markets.

– Malin Arve, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

Prosjektet omhandler samarbeidsavtaler for deling av infrastrukturressurser i telekom-markedet. I prosjektet analyseres det hvordan infrastruktur som en delt ressurs påvirker konkurranse, investeringer og incentiver for nettverkstilbydere til å fusjonere eller inngå samarbeidsavtaler.


 

An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Vedta: V2018-4

Status: Avsluttet

Rapport:

Effiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence from a Merger in the Mobile Telecom Market (pdf)

– Elias Braunfels, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar.

Prosjektet har som mål å undersøke og identifisere priseffekter av foretakssammenslutningen mellom Telia og Tele2 i det norske mobilmarkedet i 2015.


 

An ex-post assessment of Norwegian merger policy

Prosjektleder: Claus Kastberg Nielsen, Copenhagen Economics

Vedtak: V2018-5

Status: Avsluttet

Rapport:

Ex-post evaluation of the TeliaSonera-Chess mobile telecom merger (pdf)

– Norbert Maier, Julie Runge Jørgensen, Asger Lunde and Otto Toivanen

Prosjektet evaluerer effekter av foretakssammenslutningen mellom TeliaSonera AB og Vollvik Gruppen AS høsten 2005.


 

 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Prosjektleder: Bjørn Olav Johansen, BECCLE

Status: Avsluttet

Gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt gjennomføring av BECCLE konferansen 2018 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide