20202019  l  2018  I  2017  I  2016  I  2015  I


Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behavior

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Status: Avsluttet

Bank consolidation, interest rates, and risk: A post-merger analysis based on loan-level data from the corporate sector 

– Steffen Juranek, Øivind A. Nilsen, Simen A. Ulsaker

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition and co-operation in mobile telecom markets

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Status: Avsluttet

Effiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence from a Merger in the Mobile Telecom Market (pdf)

– Elias Braunfels, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar.

Kort omtale av prosjektet >>


 

An ex-post assessment of Norwegian merger policy

Prosjektleder: Claus Kastberg Nielsen, Copenhagen Economics

Status: Avsluttet

Ex-post evaluation of the TeliaSonera-Chess mobile telecom merger (pdf)

– Norbert Maier, Julie Runge Jørgensen, Asger Lunde and Otto Toivanen

Kort omtale av prosjektet >>


 

 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Prosjektleder: Bjørn Olav Johansen, BECCLE

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>

Ikon for Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Var dette nyttig?