2022  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |


 

Handheving av kartell i EU konkurranseretten.
Prosjektleder: Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund
Status: Avsluttet

Access to Leniency Evidence and the liability of an immunity recipient under EU Competition Law (pdf)

– Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Leniency and Criminalisation of Cartels (pdf)

– Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Kort omtale av prosjektet >>


 

Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets
Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø ved SNF/Universitetet i Bergen, Malin Arve, Norges Handelshøyskole
Status: Pågående
Kort omtale av prosjektet >>


 

Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer
Prosjektleder: Erling Hjelmeng v/Universitetet i Oslo og Tina Søreide v/ Norges Handelshøyskole
Status: Pågående

Sanksjonsregimer for foretak

– Erling Hjelmeng, Tina Søreide, Jørn Jacobsen og Jon Petter Rui

Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt?

– Erling Hjelmeng og Jørn Jacobsen

The Economics of Corporate Liability and Enforcement

– Emmanuelle Auriol, Erling Hjelmeng og Tina Søreide

Kort omtale av prosjektet >>


 

Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive?
Prosjektleder: Hans Jarle Kind, Norges Handelshøyskole
Status: Pågående
Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver
BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics
Status: Pågående
Kort omtale av prosjektet >>

 


Ikon for Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide