Handheving av kartell i EU konkurranseretten

Prosjektet vil blant annet se nærmere på samspillet mellom lempning og kriminalisering av kartell, og mellom lempning og erstatningskrav.

Var dette nyttig?