Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen

Prosjektet analyserer ulike problemstillinger gitt at enkelte parametere for konkurransen mellom kjedebutikker bestemmes nasjonalt, mens andre konkurranseparametere (servicenivå eller kvalitet) bestemmes lokalt av den enkelte butikk, eventuelt der beslutninger langs ulike konkurransedimensjoner foretas på ulike nivå i en kjede. Prosjektet vil blant annet ta for seg betydning for prispressanalyser og effektive avhjelpende tiltak.