Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collusion over time and jurisdiction

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om dynamikk i ulovlige karteller gjennom å studere lovlige karteller og kartellkontrakter over tid.

Rapporter som er utarbeidet så langt i prosjektet:

 

Norwegian Cartels (pdf) – 4/2020

– Frode Steen og Eirik Østerud

 

Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction (pdf) – 3/2020

– Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen