Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om dynamikk i ulovlige karteller gjennom å studere lovlige karteller og kartellkontrakter over tid.