Issues in competition policy – vertical relations, merger remedies and pricing strategy – cartels

Prosjektet omfatter delprosjekt om vertikale relasjoner, avhjelpende tiltak i fusjoner og prisingsstrategier samt analyse av kartellatferd.