New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy?

I prosjektet søkes det å utvide eksisterende modeller for å tillate konkurranse både om konsumenter og annonsører, og analysere implikasjoner for konkurranse- og fusjonspolitikk.