20232022  I 2020  I 2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Cartel Policy in the Nordic Countries

Prosjektleder: Lars Sørgard, professor ved Norges Handelshøyskole

Vedtak V2022-11, frist utsatt til 1. juli 2024 (vedtak V2022-20)

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet:

Prosjektets hovedfokus vil ifølge søknaden være å vurdere hvordan en best mulig kartlegglovgivning ex post kan konstrueres, bestående av både offentlige og private håndhevingsinstrumenter, med særlig vekt på hvordan disse kan kombineres på en slik måte at de komplementerer hverandre for å bekjempe karteller.

 

Strategic barriers to entry an expansion in grocery retailing

Prosjektleder: Morten Sæthre, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

Vedtak V2022-12, frist utsatt til 30. juni 2024 (vedtak V2022-22)

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet:

Prosjektets hovedfokus vil være å studere endogent skapte etableringshindringer i det norske dagligvaremarkedet og hvordan de påvirker konkurransen, og videre å gi policyanbefalinger på hvordan skadelige effekter kan reduseres.

 

Ex-post analysis of the Telia/Phonero merger in the Norwegian market for mobile telecommunications

Prosjektleder: Elias Braunfels, partner i Oslo Economics

Vedtak V2022-13

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet:

Prosjektets hovedfokus vil være å evaluere virkningene i markedet av fusjonen mellom Telia og Phonero i april 2017. Ifølge søker vil prosjektet analysere en fusjon hvis virkninger ikke allerede er kartlagt, samt videreutvikle metode for å gjennomføre slike studier.

 

Utvikling av metoder for avdekking av ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling anvendt på legemiddelmarkedet

Prosjektleder: Kurt Brekke, professor ved Norges Handelshøyskole

Vedtak V2022-14

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet:

Prosjektets hovedfokus vil ifølge søknaden være å frembringe ny kunnskap om og utvikle metoder som kan identifisere og avdekke ulovlig adferd, dvs. brudd på konkurranseloven § 10 og/eller § 11. Videre vil prosjektet anvende metodene på data fra det norske legemiddelmarkedet.

 

The competitive effects of non-discrimination clauses in digital markets

Prosjektleder: Bjørn Hansen, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Vedtak V2022-15

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet:

Prosjektets hovedfokus vil ifølge søknaden være å utvikle en teoretisk modell som gir muligheten til å analysere effekten av å påtvinge portvoktere av «core platform services» i ulike markedsstrukturer å gi ikke-diskriminerende tilgang til deres kunder.

 

Bærekraft og konkurranserett – handlingsrom og skranker for bærekraftssamarbeid- og initiativ under konkurranseloven § 10 og § 11

Prosjektleder: Svein Terje Tveit, partner ved Arntzen de Besche

Vedtak V2022-16

Status: Avsluttet

Rapport:

Bærekraft og konkurransrett: handlingsrom og skranker for bærekraftssamarbeid under konkurranseloven § 10 og § 11

 – Svein Terje Tveit, Stein Ove Solberg og Magnus H.K. Viddal

Konkurransedirektør Tina Søreide