Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive?

Prosjektet vil studere hvilke faktorer som gir opphav til prisdiskriminering mellom detaljister, og herunder se særlig på betydningen av størrelse.