Prissamarbeid, prisforhandlinger og prisdiskriminering

Prosjektet vil i to delprosjekter analysere hhv. samarbeid om veiledende priser samt forhandlinger og prisdiskriminering i vertikale kjeder. Prosjektet vil analysere mekanismer som kan gi grunnlag for å etablere og vedlikeholde kartellsamarbeid gjennom koordinering på veiledende priser. Videre vil prosjektet analysere dynamiske effekter knyttet til størrelsesbasert prisdiskriminering.