Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt gjennomføring av BECCLE konferansen 2017 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.