Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer

Prosjektet omhandler prinsipper for foretaksansvar i konkurransesaker, med betydning også for annen økonomisk kriminalitet.

Var dette nyttig?