UPP rammeverk med vertikale elementer

Prosjektet har videreutviklet prispress-test -rammeverket til Hausman m.fl. (2011).