Konkurransen i taximarkedet

Hvordan fungerer konkurransen i taximarkedet? Mulig tema for en masteroppgave kan være en casestudie av taximarkedet fra en av de større byene i Norge hvor det burde være grunnlag for konkurranse, de såkalte uregulerte områdene. Konkurransetilsynet regulerer prisene i de regulerte områdene. I oppgaven kan man se nærmere på hvordan fungerer konkurransen i dag (beskrivelse av aktørene og gjeldende reguleringsregime, osv.), har myndighetenes senere tiltak for å styrke konkurransen fungert (eksempelvis prisoppslag), andre tiltak for å styrke konkurransen på kort og langt sikt? For kilder til priser, se for eksempel Norges Taxiforbund månedlig prisindeks . Oppgaven kan eksempelvis gjennomgå økonomisk teori og erfaringer fra andre land.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no