Tips oss om fusjoner og oppkjøp

Konkurransetilsynet ønsker tips om fusjoner og oppkjøp som kan være konkurranseskadelige.

Alle tips blir vurdert, men det enkelte tips blir ikke besvart. Konkurransetilsynet vil igangsette nærmere undersøkelser, dersom dette vurderes nødvendig.

Konkurransetilsynet oppfordrer til å oppgi navn og kontaktinformasjon, men tips kan gis anonymt. Ved å oppgi kontaktinformasjon gir du tilsynet anledning til å ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.

Konkurransetilsynet vil som hovedregel ha plikt til å gi innsyn i opplysninger tilsynet har mottatt. Det gjøres unntak for eventuelle taushetsbelagte opplysninger, eksempelvis forretningshemmeligheter.