Skanska NL Holding AS (under navneendring fra Skanska Utvikling 26 AS) / Obos Fornebu AS – Nansenløkka Utvikling K3-K6 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skanska NL Holding AS (under navneendring fra Skanska Utvikling 26 AS) (org.nr. 930 371 599) erverver 50 % av aksjene i Nansenløkka Utvikling K3-K6 AS (org.nr. 930 951 927) og Obos Fornebu AS (org.nr. 982 366 879) vil fortsatt eie de resterende 50 %.