Skanska ØP Holding AS / OBOS Nye Hjem AS – Økern Park Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935 283 280) erverver 50 % av aksjene i Økern Park Holding AS (org.nr. 930 371 637) og Skanska ØP Holding AS (org.nr. 930 371 327) vil beholde den gjenværende aksjeandelen på 50 %.