SNN Økonomihus Holding AS – Merkantilservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Regnskap og økonomitjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SNN Økonomihus Holding AS (org. nr. 997580095) erverver 100 % av aksjene i Merkantilservice AS (org. nr. 851987142)