Offentlig høring:
Kollektive forhandlinger for selvstendige næringsdrivende og rammene for anvendelse av EUs konkurranselovgivning

Europakommisjonen gjennomfører en åpen høring der det bes om innspill på dagens situasjon for personer som jobber som selvstendige næringsdrivende uten egne ansatte (“solo self-employed”).

Bakgrunnen er at det særlig i den digitale økonomien er mange selvstendige næringsdrivende uten ansatte som tilbyr sine egne tjenester på digitale plattformer eller til profesjonelle kunder.

Slike næringsdrivende vil kunne ha behov for å styrke sine lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive forhandlinger uten risiko for at slike forhandlinger vil være i strid med gjeldene konkurranselovgivning i EU.

Høringen gjennomføres for å gi Kommisjonen grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som det vil kunne være aktuelt å treffe på EU-nivå slik at konkurranselovgivning ikke står i veien for å gjennomføre slike kollektive forhandlinger.

Mer om bakgrunnen for Kommisjonens høring finnes her >>

Innspill kan gis ved å benytte denne lenken: Open Public Consultation on our initiative on Collective Bargaining of Self-employed.

Frist for innspill er 28. mai 2021.