Offentlig høring:

EU-kommisjonens evaluering av gruppefritakene for horisontale avtaler med tilhørende retningslinjer

 

EU-kommisjonen har åpnet en offentlig høring om gruppefritakene for spesialiseringsavtaler og forsknings- og utviklingsavtaler med tilhørende retningslinjer for horisontale samarbeidsavtaler. Gruppefritakene er inntatt i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrifter til EØS-konkurranseloven.

Høringens målgruppe er (i) foretak med virksomhet i EU, (ii) næringslivsorganisasjoner, (iii) advokatfirmaer og økonomiske konsulenter som rådgir klienter på konkurranserettens område, (iv) forbrukerorganisasjoner, og (v) akademikere som arbeider med konkurranserettslige spørsmål og særlige horisontale samarbeidsavtaler.

Høringen er et ledd i Kommisjonens evaluering av de horisontale gruppefritakene som utløper 31. desember 2022. Evalueringen skal gjøre det mulig for Kommisjonen å ta stilling til om gruppefritakene bør utløpe, fornyes eller revideres.

De som ønsker å bidra med innspill til høringen kan fylle ut Kommisjonens spørreskjema innen 12. februar 2020.

Mer informasjon om høringen og Kommisjonens spørreskjema>>

Mer informasjon om Kommisjonens evaluering av de horisontale gruppefritakene >>

Det bes om at eventuelle uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.