Offentlig høring:

EU-kommisjonens evaluering av gruppefritakene for vertikale avtaler med tilhørende retningslinjer

 

EU-kommisjonen har åpnet en offentlig høring om gruppefritakene for spesialiseringsavtaler og forsknings- og utviklingsavtaler med tilhørende retningslinjer for vertikale samarbeidsavtaler. Gruppefritakene er inntatt i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrifter til EØS-konkurranseloven.

Høringens målgruppe er (i) foretak med virksomhet i EU, (ii) næringslivsorganisasjoner, (iii) advokatfirmaer og økonomiske konsulenter som rådgir klienter på konkurranserettens område, (iv) forbrukerorganisasjoner, og (v) akademikere som arbeider med konkurranserettslige spørsmål og særlige vertikale samarbeidsavtaler.

Høringen er et ledd i Kommisjonens evaluering av de vertikale gruppefritakene som utløper 31. desember 2022. Evalueringen skal gjøre det mulig for Kommisjonen å ta stilling til om gruppefritakene bør utløpe, fornyes eller revideres.

EU-kommisjonen har lansert en offentlig konsultasjon for å få mer spesifikke tilbakemeldinger, særlig relatert til de foreslåtte endringene i VBER som framgår i konsekvensutredningen, og har publisert et online spørreskjema som interessenter er invitert til å benytte for å gi sine erfaringer og synspunkter. Fristen for å gi tilbakemelding er 26. mars 2021.

Pressemelding >> 

Dedikert høringsside >>

Oversikt roadmap >> 

Mer informasjon om høringen og Kommisjonens spørreskjema >>

Det bes om at eventuelle uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.