Ikke fortell andre at foretaket vil søke om lempning eller har søkt om lempning

Vurderer ditt foretak å søke om lempning? Ikke fortell andre deltakere i samarbeidet eller omverden om din henvendelse til Konkurransetilsynet.

Da risikerer ditt foretak at andre deltakere i samarbeidet kommer deg i forkjøpet eller å skade tilsynets arbeid med saken. I begge tilfeller risikerer du at vilkårene for å få innvilget lempning ikke er oppfylt. Derfor er det svært viktig at henvendelser til Konkurransetilsynet holdes hemmelig inntil videre. Dette er naturligvis ikke til hinder for at du kan kontakte advokat når du vil søke om lempning.