Oda Linneberg Uggen, jurist

Oda begynte å jobbe i Konkurransetilsynet høsten 2017, etter fullført mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og flere utenlandsopphold som student og praktikant.

– I tillegg til å jobbe med et spennende juridisk fagfelt og i tverrfaglig samarbeid med økonomer, var det fokuset på kompetanseutvikling og mulighetene for å delta på møter i internasjonale forum som gjorde det attraktivt for meg å søke jobb i Konkurransetilsynet. Allerede etter et år som ansatt har jeg fått delta på mange lærerike kurs og konferanser både i Norge og i utlandet. Konkurransetilsynet kan i tillegg tilby et veldig trivelig arbeidsmiljø med mange ulike sosiale og sportslige aktiviteter og flotte fasiliteter.

Som saksbehandler i Konkurransetilsynet opplever Oda at hun får spennende og varierte arbeidsoppgaver.

– Som nyansatt kom jeg rett inn på en etterforskningssak, som det har vært veldig spennende å jobbe med. I tillegg til å jobbe med det juridiske tar vi del i bevissikring, gjennomgang av bevismateriale og forklaringsopptak. Vi jobber i team på større saker og samtidig selvstendig på andre mindre saker. I daglig samarbeid med økonomer lærer man hele tiden noe nytt, og ettersom det stadig er nye bransjer og markeder å sette seg inn i vil man aldri være ferdig utlært som ansatt i Konkurransetilsynet.

Jan Petter Fedje, økonom

Jan Petter begynte i Konkurransetilsynet i 2006. I løpet av årene i tilsynet har han jobbet med en lang rekke saker, inkludert to saker for EU-kommisjonen i Brussel. Jan Petter har mastergrad fra Norges Handelshøyskole.

– Hverdagen i tilsynet er variert. Vi får godt innblikk i mange ulike markeder, vurderer mange ulike økonomiske problemstillinger, deltar ofte i samfunnsdebatten og er jevnlig i kontakt med advokater og næringsliv. Saksbehandlingen består både av selvstendig arbeid og teamarbeid.

– Vi jobber mest med foretakssammenslutninger og etterforskningssaker, men også utredninger og høringsuttalelser. Analyser av markeder, markedsavgrensninger og analyse av markedsendringer er sentrale ansvarsområder for økonomer i tilsynet. I de fleste sakene jobber vi i team som består av både økonomer og jurister. Dette gir innblikk i ulike tilnærminger til problemstillinger og vi lærer derfor mye av hverandre.

Var dette nyttig?