Kommisjons-topp til juskonferansen

Onsdag 27. april 2016 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett i Bergen med noen av de fremste nasjonale og internasjonale ekspertene fra akademia, konkurransemyndigheter og privat næringsliv.

Wouter Wils som er høringsleder i Europakommisjonen har takket ja til å komme. I år som tidligere år vil også professor emeritus ved King’s College, Richard Whish, holde et innlegg.

– Konferansen vil være nyttig for alle som er interessert i konkurranserett og som ønsker å holde seg oppdatert innen fagområdet, sier Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Vi oppfordrer alle til å holde av datoen.

 

Invitasjon og program vil bli offentliggjort senere.

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad