Konferanse i konkurranserett 31. mai i Bergen

I år kan du høre Professor Emeritus ved Kings College Richard Whish, som er medlem av Brexit Competition Law Working Group, ta for seg virkningene av Brexit. Han vil også holde innlegg om den seneste utviklingen i konkurranseretten i EU/EØS.

Videre vil nyutnevnt leder for Konkurranseklagenemda bli forespurt om å gi en introduksjon til organiseringen av den nye nemda.

Konkurransetilsynets sjefsøkonom, Kurt Brekke, vil redegjøre for konkurransenærhet fra et økonomisk perspektiv, og Siri Teigum fra Thommessen vil gi oss sine refleksjoner rundt konkurransenærhet fra et juridisk perspektiv.

– Det blir mange spennende foredrag og konferansen vil være nyttig for alle som ønsker å holde seg oppdatert innen fagområdet konkurranserett, sier Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Gå til påmelding her >>

Påmeldingsfrist: 19. mai 2017 – og etterpåmelding så lenge det er ledige plasser

Deltakeravgift: Kr. 3.200,-. Prisen inkluderer lunsj og tapas i etterkant av konferansen.
Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Konferansen foregår på Grand Hotel Terminus i Bergen sentrum.

Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557 / tofo@kt.no.

 

PROGRAM

09.30 Velkomstkaffe og registrering

10.00 Åpning av konferansen og nytt fra tilsynet
Lars Sørgard, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

10.30 Recent developments in EU/EEA Competition Law
Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London

11.15 Reflections on Brexit
Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London

11.45 Pause

12.00  The Commission’s experience with the cartel settlement procedure
Gerald Miersch, head of unit, European Commission, DG Competition 

12.45 Lunsj

13.45 Konkurransenærhet fra et økonomisk perspektiv
Kurt Brekke, sjefsøkonom, Konkurransetilsynet

14.30 Pause

14.45 Konkurransenærhet fra et juridisk perspektiv
Siri Teigum, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS

15.30 Pause

15.45 En introduksjon til ny konkurranseklagenemd
Karin Fløistad, leder for Konkurranseklagenemnda

16.15 Sosial avslutning

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.