Konferanse i konkurranserett: nye regler og europeisk rettspraksis

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker i dag velkommen til en faglig og internasjonal konkurranserettsdag.

– I dag kommer mange av de fremste norske konkurranserettseksperter til en faglig møteplass mellom tilsyn, advokater og akademia. Konferansen er aktuell med det siste innen norsk og europeisk konkurranserett. Vi har en innarbeidet konferanse som trekker internasjonale foredragsholdere, sier Karin.

Hva er det nye på årets konferanse?

– Konkurransedirektør Lars Sørgard starter med å orientere om sentrale saker i tilsynet siste år samt at han gir et tilbakeblikk på tilsynets praksis de siste 10 årene. Videre får vi en presentasjon av nytt inngrepsvilkår og konsumentvelferdstandard i fusjonskontrollen ved Beret Sundet og en gjennomgang av den nye klageordningen og opprettelsen av en konkurranseklagenemnd ved Håkon Cosma Størdal, sier Karin.

Hva får deltakerne ut av de internasjonale erfaringene innen konkurransefeltet?

– Den norske konkurranseloven er harmonisert med EU/EØS – med lovendringene fra 1. juli blir loven ytterligere harmonisert. Et harmonisert lovverk gjør det enklere for norske bedrifter og advokater å forholde seg til både den norske og den europeiske konkurranseretten, sier Karin.

Kjennskap til praksis fra EU/EØS-retten har stor nytteverdi for både tilsynets og advokatenes daglige arbeid med konkurranseregelverket.

– I år vil Wouter Wils som er høringsoffiser for konkurransesaker i EU snakke om grunnleggende rettigheter ved håndhevelse av konkurranseretten i EU/EØS. Wils gjester konferansen for første gang. I tillegg bidrar Richard Whish fra Kings College og Gjermund Mathisen fra ESA til den sterke internasjonale profilen i år. Whish vil snakke om siste års utvikling i EU/EØS-konkurranseretten og Mathisens tema er avhjelpende tiltak i adferdssaker, avslutter Karin.

PROGRAM

09.30 Velkomstkaffe og registrering

10.00 Åpning av konferansen og nytt fra tilsynet Lars Sørgard, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

10.30 Fundamental Rights in EU/EEA Competition Law Wouter Wils, høringsleder i EU Kommisjonen og gjesteprofessor ved King’s College i London

11.30 Pause

11.45 Recent developments in EU/EEA Competition Law Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London

12.45 Lunsj

13.45 Avhjelpende tiltak i adferdssaker Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte i EFTAs overvåkningsorgan

14.30 Pause

14.45 Forslaget om nytt inngrepsvilkår og konsumentvelferdsstandard i fusjonskontrollen Beret Sundet, partner i Advokatfirmaet BA-HR DA

15.30 Pause

15.45 Forslaget om opprettelse av en klagenemd for konkurransesaker Håkon Cosma Størdal, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS

16.30 Sosial avslutning

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker velkommen til årets konferanse i konkurranserett.