Konkurransetilsynets juskonferanse 2023

Tirsdag 6. juni 2023 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Konferansen blir holdt på hotell Scandic Bergen City.

Konferansen vil gi en nyttig oppdatering på sentrale områder innen norsk og internasjonal konkurranserett.

Konkurransedirektør Tina Søreide vil åpne konferansen og innlede med nytt fra tilsynet.

Professor emeritus ved King’s College Richard Whish vil gi en oversikt over den senere tids utvikling innen EU/EØS-konkurranseretten.

Fullstendig program for konferansen vil bli offentliggjort senere.

 

Vi ber alle interesserte holde av datoen.

Spørsmål om konferansen kan rettes til Toril Fotland (tofo@kt.no), tlf. 984 82 557.

41021