Konkurransetilsynets årlige konferanse i konkurranserett

Torsdag 3. juni 2021 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere. På grunn av koronasituasjonen vil konferansen i år være digital, og bli livestreamet fra Bergen.

Konferansen vil gi en nyttig oppdatering på sentrale områder innen norsk og internasjonal konkurranserett.

Konkurransedirektør Lars Sørgard vil åpne konferansen og informere om nytt fra Konkurransetilsynet, mens professor emeritus ved King’s College London, Richard Whish, vil ta oss gjennom den senere tids utviklingen innen EU/EØS-konkurranseretten.

Det blir også anledning til å høre professor Amelia Fletcher ved Centre for Competition Policy, University of East Anglia, redegjøre for hvordan man kan se for seg et samspill mellom konkurranserett og regulering i den digitale økonomien.

Videre vil professorene Erling Hjelmeng (Universitetet i Oslo), Tina Søreide (Norges Handelshøyskole) og Jørn Jacobsen (Universitetet i Bergen) presentere sitt forskningsarbeid om skyldkravet i konkurranseretten.

Konkurransetilsynets etterforskningsdirektør, Kari Bjørkhaug, vil tilslutt ta for seg tilsynets etterforskning av konkurransesaker.

Fullstendig program for konferansen finnes her >>

Konferansen har de siste årene blitt godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen.

Gå til påmelding her >> 

Påmeldingsfrist: 27. mai 2021.

Deltakeravgift: Kr. 3.200,-.

Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Konferansen vil i år være digital, og du kan følge konferansen på nett via livestream. Alle påmeldte til konferansen vil få tilsendt lenke og nærmere informasjon om pålogging kort tid i forkant av konferansen.

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557 / tofo@kt.no.

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>