Konkurransetilsynets årlige konferanse i konkurranserett

Tirsdag 6. juni 2023 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

Konferansen blir i år holdt på hotell Scandic Bergen City.

Konferansen vil gi en nyttig oppdatering på sentrale områder innen norsk og internasjonal konkurranserett.

Konkurransedirektør Tina Søreide åpner konferansen og innleder med nytt fra tilsynet.  Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London, gir en oversikt over den senere tids utviklingen innen EU/EØS-konkurranseretten. Daniel Gordon som er seniordirektør i Competition and Markets Authority (CMA) i Storbritannia, vil orientere om CMAs bruk av markedsetterforskninger (market investigations).

Christina Erichsen Grindal, utredningsleder i Nærings- og fiskeridepartementet, følger opp med å knytte noen kommentarer til forslaget om innføring av et nytt markedsetterforskningsverktøy i Norge. Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet, og Stein Ove Solberg, advokat i Arntzen de Besche, tar til slutt for seg fusjonskontrollen i lys av utviklingen i den senere tids praksis.

Det blir sosialt samvær med tapas etter konferansens slutt.

 

Fullstendig program for konferansen finnes her (PDF)

Påmeldingsfrist: 30. mai 2023. 

Deltakeravgift: Kr. 3.500,-.

Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557 / tofo@kt.no.

 

Påmelding:

EHF: elektronisk fakturaadresse, E-post: e-postadresse

 

41033