Konkurransetilsynets årlige konferanse i konkurranserett

Onsdag 3. juni 2020 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett i Bergen med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

Konferansen vil gi en nyttig oppdatering på sentrale områder innen norsk og internasjonal konkurranserett.

Professor emeritus ved King’s College London, Richard Whish, vil ta for seg den senere tids utvikling innen EU/EØS-konkurranseretten. Amelia Fletcher, professor ved Centre for Competition Policy, University of East Anglia, vil se nærmere på hvilke utfordringer en digitalisert økonomi medfører for håndhevingen av konkurransereglene. Det er også planlagt bidrag om skyldkravet i konkurranseretten og om Konkurransetilsynets etterforskning av konkurransesaker.

Konferansen begynner kl. 10.00 med registrering og kaffe fra kl. 09.30.

Konferansen avrundes kl. 16.30 med en sosial sammenkomst der det blir mulig å treffe ansatte i Konkurransetilsynet og andre som arbeider med konkurranserett.

Fullstendig program for konferansen vil bli offentliggjort senere.

Konferansen har de siste årene blitt godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen.

GÅ TIL PÅMELDING HER >> 

Påmeldingsfrist: 25. mai 2020.

Deltakeravgift: Kr. 3.250,-. Prisen inkluderer lunsj og tapas i etterkant av konferansen.

Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Konferansen foregår på Hotel Terminus i Bergen sentrum.

Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557 / tofo@kt.no.

Karin Stakkestad Laastad, jurudisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker velkommen til årets konferanse i konkurranserett.