Konkurransetilsynets konferanse i konkurranserett 3. juni 2021

Her finner du opptak av konferansen som vil være tilgjengelig i perioden 08.06.2021 t.o.m 30.06.2021 samt presentasjonene fra konferansen.

 

Her kan du se opptak fra konferansen >>

Nedenfor finner du presentasjoner fra konferansen:


Recent developments in EU/EEA Competition Law – part 1

Recent developments in EU/EEA Competition Law – part 2

Richard Whish, professor emeritus, King’s College London

 

The preferred interaction between competition law and regulation in the digital economy

Amelia Fletcher, professor of competition policy, Centre for Competition Policy, University of East Anglia

 

Skyldkravet i konkurranseretten – mellom EU-praksis, administrative sanksjoner og foretaksstraff

Erling Hjelmeng, professor, Universitet i Oslo

Tina Søreide, professor, Norges Handelshøyskole

Jørn Jacobsen, professor, Universitet i Bergen

 

Etterforskning av konkurransesaker

Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør, Konkurransetilsynet