Konkurransetilsynets konferanse i konkurranserett

Onsdag 5. juni 2019 inviterer Konkurransetilsynet til den årlige konferansen i konkurranserett i Bergen med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere fra akademia, konkurransemyndigheter og privat næringsliv.

Konkurransedirektør Lars Sørgard vil åpne konferansen med nyheter fra Konkurransetilsynet. Professor emeritus ved King’s College, Richard Whish, som er en av konferansens faste poster, vil i år holde et innlegg om den seneste utviklingen i konkurranseretten i EU/EØS.

Videre vil Professor ved Coller School of Management i Tel Aviv, Yossi Spiegel, redegjøre for i hvilken grad urimelige priser kan utgjøre et misbruk av dominerende stilling sett fra et økonomisk perspektiv, mens advokat Simen Klevstrand fra Advokatfirma Haavind vil se nærmere på samme tema fra et rettslig perspektiv.

Annemarie Ter Heegde fra DG Competition vil holde et innlegg om Kommisjonens nye samarbeidsprosedyre i gebyrsaker utenfor kartellområdet.

Det vil videre bli foredrag om skyldkravet i konkurransesaker ved advokat Olav Kolstad fra Schjødt og erstatningsberegning og passing-on i saker om erstatning for brudd på konkurransereglene ved Hans-Petter Hanson fra EFTAs overvåkningsorgan.

Konferansen vil også i år avrundes med en sosial sammenkomst med mulighet til å treffe ansatte i Konkurransetilsynet og andre som arbeider med konkurranserett.

Program for konferansen finner du her >>

Konferansen har de siste årene blitt godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen. Konkurransetilsynet vil sende søknad om godkjenning til Advokatforeningen på vegne av deltagerne i etterkant av konferansen.

Gå til påmelding her >>

Påmeldingsfrist: 27. mai 2019.

 

Deltakeravgift: Kr. 3.200,-. Prisen inkluderer lunsj og tapas i etterkant av konferansen.

Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Konferansen foregår på hotell Scandic Ørnen i Bergen sentrum.

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker velkommen til årets konferanse i konkurranserett.
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557, tofo@kt.no.