Konkurransetilsynet sender sikker digital post via Altinn som primær kanal til virksomheter.
For noen formål benyttes dessuten Cisco Ironport sikker (kryptert) e-post: For sending til og fra privatpersoner, og som en tjeneste til private virksomheter som ønsker å sende sikkert til Konkurransetilsynet (dersom de ikke har egen krypteringsløsning).

Sende kryptert e-post til Konkurransetilsynet 

Ta kontakt med Konkurransetilsynet på post@kt.no første gang avsender vil sende kryptert e-post. Konkurransetilsynet vil da sende en kryptert e-post til den som forespør. Mottakeren (den som forespør) må registrere seg med brukernavn og passord.  Ved å svare på den krypterte e-posten, vil e-post fra avsender til Konkurransetilsynet automatisk  bli kryptert. Maksimum størrelse på forsendelsen er 18 MB.

Brukerveiledning: Mottak av [SIKKER] kryptert e-post med mulighet for returforsendelse (pdf)

Motta kryptert e-post fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sender ut en del av sin korrespondanse som [SIKKER] (kryptert) e-post.

• Dersom mottaker forventes å returnere svar som kryptert forsendelse, benyttes [SIKKER] prosedyre med krav om at mottaker registrerer seg.

Brukerveiledning: Mottak av [SIKKER] kryptert e-post med mulighet for returforsendelse (pdf)

• Dersom det ikke forventes at mottaker skal returnere svar som kryptert forsendelse, benyttes [MEDIUM] prosedyre, og mottaker trenger ikke registrere seg.

Brukerveiledning: Mottak av [MEDIUM] kryptert e-post (pdf)

Ikon for Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Besøksadresse:

Hovedkontor:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Telefon: 55 59 75 00
Telefaks: 55 59 75 99

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen