Konkurransetilsynets offentlige journal gir oversikt over journalførte inn- og utgående saksdokumenter. Personalsaker er utelatt fra offentlig journal.

Offentlig journal (fra og med januar 2012) er tilgjengelig i basen eInnsyn.

Henvendelse om innsyn i saksdokumenter rettes til Konkurransetilsynets arkiv: post@konkurransetilsynet.no

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Telefon: 55 59 75 00
Telefaks: 55 59 75 99

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen