Sikker digital post via Altinn

Konkurransetilsynet foretar sikker digital utsending av dokumenter (post) til virksomheters postkasse i Altinn, via DIFI eFormidling, som primær kanal. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.

 

Private virksomheter:

 • Dokumenter sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn  www.altinn.no.
 • Varsel fra Altinn mottas av virksomhetens definerte medarbeidere for postmottak i Altinn.
 • Virksomheten laster ned mottatte dokumenter fra virksomhetens meldingsboks i Altinn.
 • Forutsetninger:
  • Mottak via Altinn forutsetter at mottakende virksomhet har registrert gyldig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Aktuelle mottakere i virksomheten må ha rollen «Post/arkiv» knyttet til sin brukerid i Altinn.
   Virksomheten definerer selv hvilke medarbeidere som skal tildeles denne rollen, og må derved ivareta at tilsendte dokumenter fanges opp og fordeles til rett person / saksbehandler.
   Virksomheten velger også varslingsmåter for hver registrerte mottaker.
  • Veiledning om roller og tilgangsstyring ligger under «Profiler, roller og rettigheter» i Altinn.

Fra starten av vil det for private virksomheter være mulig kun å motta forsendelser, ikke besvare eller sende til Konkurransetilsynet via Altinn. Toveis kommunikasjon er under forberedelse.

Ved behov for å sende sikkert (kryptert) til Konkurransetilsynet kan denne tjenesten benyttes: ‘Sende kryptert post til Konkurransetilsynet’.

 

Offentlige virksomheter:

 • Virksomheter som benytter Altinn og DIFI eFormidling vil kunne motta dokumenter direkte til sitt sak-/arkivsystem, og kunne besvare / sende fra sitt sak-/arkivsystem.
 • Virksomheter som benytter KS Svar ut og Altinn (eller ingen kanal for sikker post) må foreløpig laste ned dokumenter fra Altinn meldingsboks.
 • Støtte for direkte mottak og sending til / fra sak-/arkivsystem som benytter KS Svar ut og Altinn klargjøres innen kort tid.

 

Mer informasjon

https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/eformidling
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/

Spørsmål kan rettes til post@kt.no.

Besøksadresse:

Hovedkontor:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Telefon: 55 59 75 00
Telefaks: 55 59 75 99

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Var dette nyttig?