Påmelding til Konkurransetilsynets bærekraftkonferanse 2022

Fordi denne konferansen har et begrenset antall plasser, er påmelding nødvendig. Vi ber om melding om forfall så fort som mulig dersom du som påmeldt er forhindret i å delta på konferansen.