Presentasjoner fra konferansen i konkurranserett 5. juni 2019:

 

Nytt fra Konkurransetilsynet >> (pdf)
Lars Sørgard, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

Recent developments in EU/EEA Competition Law >> (pdf)

Handout: Recent developments in EU/EEA Competition Law >> (pdf)

Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London

Excessive pricing as an abuse of dominance – an economic perspective >> (pdf)
Yossi Spiegel, Professor, Coller School of Management, Tel Aviv University

Excessive pricing as an abuse of dominance – a legal perspective >> (pdf)
Simen Klevstrand, assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind

The new cooperation procedure in EU competition law for non-cartel cases >> (pdf)
Annemarie Ter Heegde, case handler Unit A-1, DG Konkurranse, EU-kommisjonen

Kravet til skyld ved ileggelse av overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11 >> (pdf)
Olav Kolstad, partner i Advokatfirmaet Schjødt

Antitrust damages: erstatningsberegning og passing-on >> (pdf)
Hans-Petter H. Hanson, Chief Economist Team, EFTAs overvåkningsorgan