Foreløpig program for konferansen 5. juni 2019

 

09.30   Velkomstkaffe og registrering

10.00   Åpning av konferansen og nytt fra tilsynet
Lars Sørgard, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

10.30   Recent developments in EU/EEA Competition Law
Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London

11.30   Pause

11.45   The new cooperation procedure in EU competition law for non-cartel cases
Annemarie Ter Heegde, case handler Unit A-1, European Commission, DG Competition 

12.30   Lunsj

13.30   Kravet til skyld ved ileggelse av overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11
Olav Kolstad, partner i Advokatfirmaet Schjødt

14.15   Pause

14.30   Forbudet mot urimelig høye priser i konkurranseloven § 11 – fra et økonomisk perspektiv
(Foredragsholder ikke endelig avklart)

15.00   Forbudet mot urimelig høye priser i konkurranseloven § 11 – fra et rettslig perspektiv
Simen Klevstrand, assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind

15.30   Pause

15.45   Antitrust damages: erstatningsberegning og passing-on
Hans-Petter H. Hanson, Chief Economist Team, EFTAs overvåkningsorgan

16.30   Sosial avslutning