Program for Konkurransetilsynets bærekraftkonferanse

11:15: Registrering og minglekaffe

11:45: Dørene åpner

12:00: Velkommen og praktisk info

12:05: Næringsminister Jan Christian Vestre

12:20: Konkurransedirektør Tina Søreide

12:35: Norsk Hydrogenforum v/ Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

12:50: Panelsamtale: Næringsminister Jan Christian Vestre, Tina Søreide, Dagfinn Neteland, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

13:30: Kaffepause

13:45: Norwea v/ Åslaug Haga

14:00: Corvus Energy v/ Ola Johannes Jordal

14:15: Ignacio Herrera-Anchustegui (UiB)

14:35: Kaffepause

14:50: Vegvesenet v/ Edvard Sandvik

15.05: Fjord 1 v/ Dagfinn Neteland

15:20: Avslutning v/konferansier Siri Løken og Tina Søreide